PSC

Ročník 2013

Pravidlá streetballu sa v niektorých prípadoch rôznia a aj keď je ich prevažná podstata rovnaká, organizátori jednotlivých turnajov si hrací poriadok upravujú !

1. Družstvo pozostáva z troch hráčov a z dvoch náhradníkov.

2. Hrá sa na jeden kôš a to dovtedy, kým víťazné družstvo nezaznamená 12 bodov, poprípade kým neuplynie hracia doba 12 minú

3. V prípade remízy po uplynutí hracej doby sa uplatňuje pravidlo „rýchla smrť“ (od tohto momentu sa hrá o víťazný kôš zápasu).

4. V prípade že sa hrací čas nenaplní (12min.), víťazné družstvo musí vyhrať rozdielom dvoch bodov, maximálne však 15:14.

5. Úspešný strelecký pokus má hodnotu jedného bodu a úspešný pokus spoza trojkového oblúka (6,25m) je započítavaný ako dvojbodový. Pokiaľ je družstvo zložené výlučne z dievčat a toto družstvo nastúpi proti chlapčenskému, respektíve zmiešanému družstvu, hodnota koša zaznamenaného dievčenským tímom je dvojnásobná.

6. Po dosiahnutí úspešného koša z hry, dostáva loptu družstvo, ktoré tento kôš inkasovalo.

7. Po strate lopty musí družstvo ešte pred streľbou rozohrať útok spoza trojkového oblúka, v opačnom prípade získava loptu súper.

8. Družstvo môže čerpať jeden oddychový čas v zápase.

9. Striedať môžu družstvá bez ohlásenia, no výlučne iba pokiaľ je hra prerušená.

10. Aj keď sa v streetballe trestné hody nehádžu, jedinou výnimkou je nešportová chyba hráča. Po nej má súper k dispozícii jeden trestný hod, ktorého hodnota je jeden bod.

11. Po dvoch nešportových chybách hráča, musí tento hráč zápas opustiť.

12. Pri prezentácií musí každý tím odovzdať platnú súpisku so základnými iniciálami hráčov (meno, dátum narodenia) a tieto údaje organizátori porovnajú s platným osobným dokladom. Napríklad občiansky preukaz. Doklad bez fotografie sa do úvahy neberie.

13. Hráč môže figurovať v každej kategórií iba na súpiske jediného tímu.

14. Ak sa na súpiske družstva objaví hráč, ktorý nebol pri úvodnej prezentácií nahlásený, družstvo bude okamžite diskvalifikované a turnaj opúšťa.

15. Kapitán každého tímu je povinný podrobne naštudovať hrací poriadok a pravidlá turnaja a následne s nimi oboznámiť svojich spoluhráčov. Organizátor nie je povinný počas podujatia riešiť sporné situácie s jednotlivými hráčmi, ktorí sa vopred neoboznámili s hracím poriadkom.

16. V prípade že sa družstvo nedostaví na stretnutie do siedmych minút po jeho plánovanom začiatku, v zápase prehrá kontumačne 0:20 a to bez zisku jediného bodu.

17. Hráčov nemožno na súpiske meniť, alebo odstrániť. Súpiska môže byť doplnená v prípade, že kapitán daného tímu o tejto skutočnosti osobne informuje organizátora.

18. V kategórií „Open Mix“ musí byť na hracej ploche počas celého zápasu  minimálne jedna žena. V prípade, že družstvo disponuje iba jedinou ženou a tá sa počas stretnutia zraní, o ďalšom priebehu rozhodne dohoda so súperiacim tímom.

19. V prípade že sa na hracom kurte objaví hráč, ktorý nespĺňa vekovú kategóriu danú hracím poriadkom, zápas bude skontumovaný, previnilému tímu sa udelí pokuta vo výške 20€ a družstvu sa pripíše prehra 0:20 bez nároku na bod. V prípade neuhradenia finančného trestu, družstvo bude z turnaja diskvalifikované.

20. Družstvo je povinné k prihláške doložiť kontaktné informácie na všetkých hráčov zo súpisky (e-mail + tel. číslo)

21. Organizátori turnaja si vyhradzujú právo na úpravy pravidiel !

 

Podmienky prihlasovania a kategórie :

Turnaj bude prebiehať na troch hracích kurtoch a bude rozdelený do troch vekových kategórií. Prvou budú hráči narodení do roku 2004, druhou budú mladší hráči, teda narodení po roku 2004 a v tretej kategórií si medzi sebou zmerajú sily zmiešané teamy.

Štartovné je 30€ na jeden tím na mieste v deň turnaja, 25€ vopred zaslaním štartovného na dole uvedený bankový účet. V tejto sume má každý jeden hráč zabezpečený pitný režim (minerálka) a guláš pripravovaný v kuchyni reštaurácie People a množstvo ďalších reklamných, či propagačných suvenírov.
Začiatok turnaja: 09.augusta 2014 o 9.00 hod.
Prezentácia tímov : 8.00 – 8.45 hod.

Prihlášky môžete podávať do 5.augusta prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.
Kontaktné informácie:

Pavel Procner – tel. 0917 793 427, e-mail: pavelprocner@gmail.com,

facebook: Pavel Procner

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete zasielať štartovné: 520700-4203888749/8360

[spider_facebook id=“2″]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najbližší zápas
1 2
Tabuľka extraligy 2017-2018
Meno klubu Z V P B
1. Inter 36 30 6 66
2. Levice 36 26 10 62
3. Prievidza 36 25 11 61
4. Košice 36 25 11 61
5. Svit 36 22 14 58
6. Komárno 36 22 14 58
7. Karlovka 36 12 24 48
8. Handlová 36 9 27 45
9. Žilina 36 5 31 41
10. S N V 36 4 32 40
Naši partneri:
Návštevnosť stránky